Interaktiva arbetsblad

PATRIARK

Interaktivt arbetsblad. Ladda ner och fyll i på dator/platta/mobil. Sedan kan du spara, skriva ut eller maila.

SARA:SV

Kortversionen av SARA. Interaktivt arbetsblad. Ladda ner och fyll i på dator/platta/mobil. Sedan kan du spara, skriva ut eller maila.

ÅÄÖ

Somliga webläsare kan inte hantera bokstäverna ÅÄÖ. Det blir konstiga krumelurer istället för bokstäver. Om så är fallet för dig, välj att ladda ner arbetsbladet till din dator/platta/telefon och använd en pdf-läsare för att skriva. Förslagsvis Adobe acrobat som du kan ladda ner gratis med länken till höger.